Juridisks paziņojums

Šī Juridiskā paziņojuma mērķis ir informēt lietotāju par šīs vietnes lietošanas nosacījumiem. Lietotājam ir jābūt iespējai pieņemt savus lēmumus un uzņemties savus pienākumus. Piekļuve tīmekļa vietnei, visam vai daļai no tās satura un/vai tās izmantošana nozīmē pilnīgu turpmāko nosacījumu izlasīšanu un piekrišanu tiem.

1. Tīmekļa vietne

Vietne lietotājam padara pieejamu tikai un vienīgi informāciju. Vietne nav atbildīga par to, kā lietotājs izmanto informāciju. Vietne nepiedāvā ar autortiesībām aizsargātu saturu. Vietne nepiedāvā produktus vai pakalpojumus. Vietne nepiedāvā funkcionālas programmas vai rīkus. Vietne nepiedāvā lejupielādes failus. Vietne nepiedāvā nekāda veida nelegālu saturu. Vietne neuzglabā nekāda veida informāciju, ko sniedz lietotājs.

2. Trešās personas

Vietne nav atbildīga par to, kā lietotāji izmanto citas trešās puses pārvaldītās tīmekļa lapas, pat ja tās ir saistītas ar tīmekļa vietni. Trešo pušu pārvaldītajās tīmekļa lapās uz lietotāju attiecas lietošanas noteikumi un nosacījumi, privātuma politika un šo tīmekļa lapu juridiskais paziņojums.

3 Reklāma

Lietotājam ir jāzina, ka tīmekļa vietne izmanto reklāmu, lai reklamētu trešās puses pakalpojumu. Pakalpojumam ir nepieciešams izveidot lietotāja kontu, lai to izmantotu. Šis pakalpojums piedāvā multivides saturu filmu, seriālu, grāmatu, mūzikas, spēļu un programmatūras veidā. Pakalpojums nesola kāda konkrēta faila esamību. Šis pakalpojums piedāvā bezmaksas izmēģinājuma periodu uz īsu laiku. Izmēģinājuma perioda beigās no lietotāja tiks iekasēta maksa par pakalpojuma izmantošanu. Lietotājs, kurš reģistrējas šajā pakalpojumā, ir gatavs to jebkurā laikā atcelt.

4 Saturs

Informācija šajā vietnē var būt neprecīza vai satur drukas kļūdas. Vietne negarantē šajā vietnē attēlotās informācijas precizitāti vai uzticamību. Vietne nav atbildīga par citu lietotāju komentāriem un viedokļiem šajā vietnē. Vietne neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem bojājumiem, kas radušies sniegtās informācijas izmantošanas un izmantošanas dēļ. Visas preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

5. Modifikācija

Tīmekļa vietne patur tiesības jebkurā laikā mainīt šo juridisko paziņojumu, un šādas izmaiņas stāsies spēkā tūlīt pēc to publicēšanas šajā vietnē.